Folyamatban lévő pályázatok:

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015.

Pályázati kategória kódja:
NEA-15-M

Meghirdetés dátuma: 2015. február 13.

A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására az alábbiaknak megfelelően:
 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
 a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Pályázati Útmutató a NEA 2015. évi működési pályázatokhoz”

(továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

 

Magyar Tinnitus Egyesület közösség építő programja a kultúra segítségével

Pályázat kódja: NEA-KK-15-M-2052

Az egyesület által elért társadalmi réteg olyan emberek csoportja, akik közvetlenül vagy közvetve érintettek fülzúgásssal vagy más pszichoszomatikus betegségekkel és/vagy tünetekkel. Azt a célt tűzik ki, hogy minél többen felismerjék hogy a problémájuk oka lelki okokra illetve a szűkebb és tágabb társadalmi környezet és a mindennapi élet által okozott stresszhatásokra vezethető vissza.

A közösségi kezdeményezés további célja, hogy minél többen elinduljanak a gyógyulás útján és hogy a társadalom hasznos és együttműködő tagjává váljanak. Éppen ezért az egyesület további célja hogy a társadalom közösségi együttműködését előre mozdítsa és erősítse. Mivel azonban egy társadalom legfontosabb alappillére a nemzettudat annak pedig alapja a nemzeti kultúra ezért a szervezet az együttműködés legfontosabb eszközeként a kultúra “fogyasztást” és a kultúra mentén is létrejövő közösségszerveződést tűzte ki egyik fő céljául. Hiszen a kultúra egyrészt a leghatékonyabb és legjobb feltöltődési és kikapcsolódási eszköz, és mint ilyen a lelki egészség és ezáltal a fizikai egészség legfontosabb támogatója. Továbbá a kultúrális rendezvények a társadalmi együttműködés a közösségépítés és az emberi kapcsolatok fejlesztésének legjobb eszközei.

Azért közösségi kezdeményezés, mert kissebb csoport akik közvetlenül vagy közvetve érintett fülzúgásssal vagy más pszichoszomatikus betegségben vagy tünetekkel azt a célt tűzik ki, hogy minél többen felismerjék hogy a problémájuk oka lelki okokra illetve a szűkebb és tágabb társadalmi környezet és a mindennapi élet által okozott stresszhatásokra vezethető vissza.

A közösségi kezdeményezés további célja, hogy minél többen elinduljanak a gyógyulás útján és hogy a társadalom hasznos és együttműködő tagjává váljanak. Éppen ezért az egyesület további célja hogy a társadalom közösségi együttműködését előre mozdítsa és erősítse, mivel azonban egy társadalom legfontosabb alappillére a nemzettudat annak pedig alapja a nemzeti kultúra ezért a szervezet az együttműködés legfontosabb eszközeként a kultúra “fogyasztást” és a kultúra mentén is létrejövő közösségszerveződést tűzte ki egyik fő céljául. Hiszen a kultúra egyrészt a leg hatékonyabb és legjobb feltöltődési és kikapcsolódási eszköz, és mint ilyen a lelki egészség és ezáltal a fizikai egészség legfontosabb támogatója. Továbbá a kultúrális rendezvények a társadalmi együttműködés a közösségépítés és az emberi kapcsolatok fejlesztésének legjobb eszközei.

 

nea_logo