A Magyar Tinnitus Egyesület tájékoztatja az Egyesület tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagjait, hogy Dr. Várkonyi Tibor ügyvéd, szakmediátor (lásd.: www.mestermediator.hu) számukra előzetes egyeztetés alapján díjmentesen, korlátozott óraszámban, általános jogi tájékoztatást nyújt polgári jog (benne pl.: lízing ügyletek, házassági ügyek), társasági jog, ingatlanügyletek, mediáció tárgykörökben. A fentiek alapján a jogi tájékoztatás lehetősége kizárólag tagdíjt fizető tagok számára lehetőség.

Amennyiben e-mailt szeretne küldeni, azt ide küldheti: drvt@digitals.hu

Amennyiben faxolni szeretne, a faxszám közlése céljából a 06/20-333-9748 számon jelentkezzen.

Amennyiben levelet kíván küldeni, azt ide küldje: Dr. Várkonyi Tibor ügyvéd 1023 Budapest, Frankel Leó út 76. 3. emelet 13.

Kérjük, hogy az önt érintő téma rövid (1-2 oldalas), tényszerű és tárgyszerű írásbeli összefoglalását “MTE-tanácsadás” megjelöléssel küldje el az alábbi adatokkal: érdeklődő neve; érdeklődő e-mail címe, telefonszámai; érdeklődő kérdései. Kérjük, hogy törekedjen arra, hogy egy megkeresésben csak egy problémát vessen fel.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy

a.)    a jelen felhívás nem jelent kötelezettségvállalást Dr. Várkonyi Tibor ügyvéd részéről, hogy valamennyi beérkező megkeresésnek eleget tegyen,

b.)   a tanácsadás az ügyvédekre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint (pl.: azonosítás) történik,

c.)    a tanácsadásra jelentkezés nem jelent ügyvédi megbízást,

d.)   a tanácsadás teljesítése sem időbeli határidőhöz, sem tartalmi kötelezettségekhez nem köthető,

e.)    amennyiben Dr. Várkonyi Tibor az ügyet olyannak tartja, mely személyes találkozást igényel Önnel, ezt írásban közölni fogja,

f.)     Dr. Várkonyi Tibor, az Egyesület és az Egyesület vezetősége nem tartozik felelősséggel arra az esetre, ha az érdeklődő valójában jogi költségeinek csökkentése céljából lép be az Egyesületbe (nem azért, mert annak valóban tagja kíván lenni), és ezt követően a jogi tanácsadást nem kapja meg, vagy megítélése szerint nem megfelelő mélységben, formában stb. kapja azt meg.